خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

مساحت و محيط اشكال هندسي

  1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
  محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

  2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
  محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث = مجموع سه ضلع

  4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

  5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

  6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2
  محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع
  محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


  8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2
  محیط لوزی = یک ضلع × 4

  9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
  محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


  10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع
  محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر


  11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو
  حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

  12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3

  13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

  14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع
  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

  15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

  16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

  17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
  مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

  18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع


  این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : مساحت ,قاعده ,ارتفاع ,محیط ,مجموع ,مثلث ,مساحت مثلث ,مثلث متساوی ,محیط مثلث ,مجموع مساحت ,مساحت جانبی ,منشور مجموع مساحت ,مثلث متساوی الساقین ,مثلث متساوی الاضلاع ,
  مساحت و محيط اشكال هندسي

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر